TÜRKİYE'DE TRANS KADINLARIN İSTİHDAMI

Türkiye’de transları ve diğer LGBİ’leri koruyucu nitelikte herhangi bir yasa olmaması sebebiyle hak ihlalleri, ayrımcılık, şiddet ve nefret suçları sıklıkla görülmektedir. Kamuoyunu ve yetkilileri yaşanan ihlaller ve problemler hakkında bilgilendirmek, yasa ve politika değişikliklerine gidebilmek için veriler ortaya koymak, stratejiler üretmek oldukça elzemdir.

Trans kadınlar adalete ve sağlık hakkına erişmekte, eğitimde ve çalışma hayatında birçok sorunla yüz yüze gelmektedir. Ekonomik haklara erişmekte yaşanılan birçok durum ve yaşanan problemler trans kadınları seks işçiliği yapmaya itebilmektedir. Bir trans kadın istihdam edilse dahi trans kimliği sebebiyle birçok olumsuz tutum ve davranışla karşılaşabilmektedir. Trans kadınların çalışma hayatında yaşadıkları tecrübeleri verilerle sunmak, politika yapıcıların bu alanı fark etmesi, yasal hakların tanınması ve işyerinde ayrımcılığın asgariye inmesi yönünde bir adım olacaktır.