KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ

Nam sit amet euismod tellus, et ultricies odio. Suspendisse potenti. Ut ac laoreet felis. Nam venenatis in erat vestibulum scelerisque. Nulla lacinia sed velit ornare suscipit. Curabitur massa libero, tempus id viverra a, semper vel justo. Praesent id erat tincidunt, elementum mauris eu, porta mi. Praesent posuere nisi sit amet iaculis cursus.

AÇILAMAMAK

Trans kadınların cinsiyet kimliklerini çalıştığı ortamda açıkça beyan edip edememeleridir.

#14 #26 #27 #29 #30 #51 #53 #54
AİLE

Geleneksel tanımın dışına çıkmamıştır. Kişilerin seks işçiliği dışında istihdam olanağı bulabilmelerinde çok önemli bir faktördür.

#10 #15
ASKERLİK

Açık olmayan ve/veya geçiş sürecini tamamlamayan trans kadınların özellikle iş arama süreçlerinde problem yaşamalarına sebep olmaktadır.

#27
AYRIMCILIK

Toplumun diğer bireylerine nazaran (natrans olan LGBİ’ler de dahil olmak üzere)hayatlarının her alanında daha fazla negatif tutum ve muameleye maruz kalmalarıdır.

#1 #4 #6 #12 #13 #18 #24 #28 #37 #45 #46 #47 #49 #50 #52 #57 #59 #60 #65 #67 #68 #70 #73
BAŞVURU

Çeşitli kanallar aracılığıyla iş hayatına adım atabilmenin koşulu olan, yıldırmalar ve umutsuzluklar sebebiyle uzaklaşılabilen, kopulabilen süreçtir.

#4 #6 #26 #27 #70
CİNSİYET GEÇİŞ SÜRECİ

Transların kendilerini ait hissettikleri cinsiyetin beden formuna ulaşmak için geçirdikleri dönüşümlerdir. Türkiye’de translar Türk Medeni Kanunun 40. Maddesine göre cinsiyet geçiş süreçlerini başlatma hakkına sahiptirler. Ancak bu süreç içerisine giren bir trans, hayatının her alanında birçok sorunla karşılaşmaktadır. Sürecin son aşaması olan kimlik değişimi tamamlanana kadar beden ve kimlik uyuşmazlıkları bir dizi bürokratik soruna sebep olduğu gibi işe alım süreçlerinde de ayrımcılığa maruz kalmalarına neden olmaktadır. Ayrıca istihdam edildikleri iş yerinde bu sürece başlayan trans kadınlar işten çıkarılabilmekte ya da mobbing, sözlü taciz gibi kötü muamelelerle karşılaşmaları, bazı trans kadınların işlerini devam ettirememeleriyle sonuçlanmaktadır.

#4 #18 #32 #38 #39 #57 #70
ÇALIŞMA KOŞULLARI

Kişilerin istihdam edildikleri yerde karşılaştıkları pozitif veya negatif durumlar ve faktörlerdir.

#13 #38 #39 #49 #50 #52 #59 #64 #65 #73
ÇALIŞMA ORTAMI

Bir işyerinde çalışan trans kadının kendini var edebileceği koşulların sağlanmasıdır.

#29 #55
DAMGALANMA

Toplumsal önyargılar sebebiyle trans kadınların ‘norm’ sayılan kalıplar dışında tutulmaları ve negatif bir takım özelliklerle bağdaştırılmalarıdır.

#15 #19 #73 #75
DESTEK

Trans kadınların gündelik hayatlarını idame ettirebilmek için özellikle cinsiyet geçiş sürecinde ve istihdamda aldıkları yardımlardır. Bu yardımlar aile, arkadaş, sosyal çevre, istihdam edildikleri yerler ve sivil toplum örgütleri gibi yerlerden gelebilmektedir.

#7 #29 #38 #39
EĞİTİM

Trans kadınların meslek edinmelerinde büyük bir faktör olmasının yanı sıra meslek tercihini etkileyen önemli bir basamaktır. Ancak eğitim hayatında karşılaştıkları baskılar ve kötü muameleler eğitimlerini devam ettirememelerine ve eğitim hayatının dışında kalmalarına sebep olabilmektedir.

#3 #12 #21 #36 #70
GELECEK PLANI

Trans kadınların ileride yapmak istedikleri işlerin tahayyülüdür.

#8 #12 #21
GÖRÜNÜRLÜK

Trans kadınların gündelik hayatta özellikle çalışma hayatının her alanında açık kimliği ile var olabilmesidir.

#20 #48 #58 #63 #66 #71 #76
HAK ARAMA

Çalışma ve sosyal hayatlarında maruz kaldıklar ayrımcılık, sözlü taciz ve mobbing karşısında hukuki yollara başvurmasıdır.

#28 #37 #60
HOMOFOBİ

Toplum ve bireyler tarafından eşcinsellere karşı duyulan nefret, korku ve ayrımcılıktır.

#14 #24 #49
İŞ HAYATI

Çalışma hayatı içinde yaşanan durumların bütünü.

#9 #11 #13 #14 #16 #18 #19 #29 #40 #45 #46 #47 #52 #53 #54 #55 #57 #59 #71 #73
İŞ ARKADAŞLARI

Trans kadınların iş hayatında birlikte çalıştığı, iş hayatlarını zorlaştıran veya kolaylaştıran kişilerdir.

#11
İŞSİZLİK

Trans kadınların cinsiyet kimlikleri sebebiyle iş bulamamalarıdır.

#4 #7
İŞTEN ÇIKARILMA

İş yerinde cinsiyet kimliğini saklayan, açılan veya açılmak durumunda kalan trans kadınların işverenleri tarafından işlerine son verilmesidir. Ayrıca bu nedenlerden dolayı işlerine son verilme tehdidi ile karşılaşmalarıdır.

#1 #24
İŞ YERİ TERCİHİ

Trans kadınların çalışma hayatında kendilerini tehdit altında hissetmeyecekleri ve uygun çalışma ortamına sahip olabileceklerini düşündükleri iş yerleridir.

#29 #48 #53
KABULLENİLME

Trans kadınların cinsiyet kimliğinin aile, iş arkadaşları, sosyal çevre ve eğitim-iş hayatlarında bilinmesi, kabul edilmesi ve saygı duyulmasıdır.

#10 #14 #16 #20 #22 #29 #34 #38 #39 #76
KARŞILAŞMALAR

Trans kadınların çalışma hayatlarına dahil olmayan kişilerle kurdukları iletişimdir (Örneğin doktor-hasta, kasiyer-müşteri gibi)

#9 #18 #20 #34 #47 #49 #52 #54
KİMLİK SORUNU

Cinsiyet geçiş sürecine girilmesiyle nüfus cüzdanı gibi resmi belgelerdeki isimlerinin ve görüntülerinin birbirini tutmaması nedeniyle karşılaştıkları bir dizi problemdir.

#4 #27 #45 #46 #47 #49 #51 #52 #59
MESLEK SEÇİMİ

Trans kadınların eğitim tercihlerini belirleyen ve sonrasında iş hayatlarını ve sosyo-ekonomik durumlarını etkileyen aşamadır.

#3 #21 #25 #36 #48 #53 #74 #76
NAMUS

Trans kadınların seks işçiliği yapmadan iş hayatında olmaları ve istihdam edilmeleri üzerinden toplumsal değerlere karşı bağlı ve ahlaklı olduklarına dair kanılardır.

#7 #10 #15 #16 #19 #22 #34 #75
NEFRET SÖYLEMİ

Translara karşı hayatlarını tehlikeye atabilecek, aşağılayıcı, tehdit eder şekilde konuşmak.

#14
PERFORMANS

Trans kadınların çalışma hayatında diğer natrans olan kadın ve erkek çalışma arkadaşlarına göre ayrımcılığa uğramayı asgariye indirmek ve kabullenilmek için daha çok performans göstermeleri veya işverenleri tarafından yüksek performans göstermelerinin beklenmesidir.

#40 #47 #52 #67
POZİTİF AYRIMCILIK

Açık kimlikli trans kadının, iş yerinde çalışma arkadaşları ve işvereni tarafından ayrıcalıklarının tanınması ve diğer çalışanlarla eşit koşullarda çalışabilmesinin yolunun açılmasıdır.

#22 #38 #39
SEKS İŞÇİLİĞİ

Trans kadınlarla fazlasıyla özdeşleştirilmiş bir iş koludur. Trans kadınlar seks işçiliğini zorunlu veya tercihleri dâhilinde yapabilmektedirler. Trans kadınların bu iş koluyla bağdaştırılmaları seks işçiliği dışında başka bir meslek icra etseler de toplum içinde damgalanmalarına ve bunun üzerinden de çeşitli taciz ve şiddete maruz kalmalarına sebep olmaktadır.

#7 #8 #10 #15 #16 #19 #32 #34 #39 #51 #56 #66 #73
SOSYAL GÜVENCE

Çalışma hayatı içerisinde trans kadınlara sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlanması için kurum ve kişilerin yaptığı işlemlerdir.

#30
SÖZLÜ TACİZ

Trans kadınların gündelik hayatlarında ve çalışma ortamında iş arkadaşları ve karşılaştığı diğer kişiler tarafından sözlü olarak şiddete maruz kalmalarıdır.

#11 #19 #37 #50 #60 #64 #73
TALEPLER

Görüşülen trans kadınların, bir trans kadının çalışma hayatında varolabilmesi için öngördükleri düzenlemeler, yasa ve tüzük değişiklikleridir.

#2 #5 #17 #23 #32 #35 #41 #42 #43 #44 #61 #62 #69 #71 #72 #77
TRANSFOBİ

Trans kadınlara yönelik ayrımcı tutum, nefret, dışlama, kötü muamele ve korkudur.

#9 #18 #19 #37 #49 #57 #64 #65 #68
UMUTSUZLUK

Trans kadınların gündelik yaşamlarında, çalışma hayatlarında ve geleceğe dair planlarında yaşadıkları olumsuz yöndeki hisleridir.

#12 #23
YALNIZLAŞMA

Cinsiyet kimliklerinden ötürü trans kadınların sosyal yaşantılarında ve iş yerlerinde dışlanmaları ve/veya kendilerini izole etmek zorunda hissetmeleridir.

#11 #32 #51 #55
YETİNMEK

Trans kadınların çalışma hayatında iş ortamı, işveren ve arkadaşları ile ilişkisinde, maaş ve terfi artırımında karşılaştıkları olumsuz tutumları görmemeyi tercih etmesi ve daha kötü koşullarla karşılaşmamak için varolan durumu özümsemesidir.

#16 #30 #31 #46